Gry Moursund (f. 1969) har illustrert ei rekke bøker. For Flugepapir mottok ho Brageprisen 2003 saman med Helga G. Eriksen.