(f. 1965) har i mange år vore leiar av Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes, og har lang erfaring frå rusomsorg. Ho er ein kjend politikar frå Rogaland og skapte bølgjer i lokalpolitikken då ho både kom ut av skapet og bytta parti. Ho har tidlegare skrive Ulvar i lammeflokken – om overgrep mot kvinner i kristne miljø.