Gro Mandt (f. 1936). Professor emeritus i arkeologi ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen, med forskingsinteresser knytt til bergkunst, forhistorisk religion og arkeologisk kvinne- og kjønnsforsking. Ho har skrive både magistergradsavhandling og dr. philos. avhandling om bergkunst på Vestlandet. Har dessutan frå midten av 1970-åra delteke i arbeidet med bevaring av den norske bergkunsten. Har i perioden 1996-2005 deltatt i Riksantikvarens nasjonale prosjekt "Sikring av bergkunst. Bergkunstprosjektet", i samarbeid med tilsette ved Bergen Museums konserveringsavdeling og eit tverrfagleg naturvitskapleg prosjekt ved Universitetet i Bergen