(f. 1970) er cand.philol. med historie hovudfag, engelsk og administrasjon- og organisasjonsvitskap grunnfag.