Tidlegare utgivingar: Populærlitteratur: Ideologi og forteljing (1995) og Forfattaren i eksil. Kjartan Fløgstad og biografien (1996).