Friedrich Schiller (1759–1805) var tysk poet, historikar og dramatikar. Som poet skreiv han både balladar, episk-lyriske dikt og filosofiske dikt.