(f. 1917) vaks opp i fattige kår i Wien, og flykta i 1938 til Paris. I 1942 blei han fengsla og deportert til Auschwitz. Han overlevde seks års fangenskap, opphald i 20 konsentrasjonsleirar og dødsmarsjen til Buchwald. Wander vende tilbake til Wien i 1945, der berre ein bror var att av familien hans. Seinare busette han seg i Aust-Tyskland, der boka hans kom ut første gongen i 1971.