(1898–1936) var spansk diktar og dramatikar, men er også kjend som målar, pianist og komponist. Det mest kjende diktverket hans, Sigøynarballadar, kom i 1928. Han skreiv også Blodbryllaup, som blei uroppført i 1933.