sine illustrasjonar er kjende og elska frå mellom anna bøkene om Den ville ungen og Pål, og prinsessene hennar er akkurat så sjarmerande og ville som vi kan vente oss.