(f. 1974) er teolog og er stipendiat på Menighetsfakultetet. Han har òg master i faglitterær skriving frå Høgskolen i Vestfold og er mellom anna litteraturkritikar i Vårt Land og Dag og Tid.