Ernst Berge Drange (f. 1954 i Bergen), magister i etnologi (1982) og tilsett som førstekonservator ved Ryfylkemuseet. Har i ein mannsalder drive med lokalhistorie og bygdebokskriving, og utgitt fire band gards- og ættesoge for Tysnes i Sunnhordland (1986–91) og fleire band med lokalhistorie frå Suldal kommune i Ryfylke: Sand. Gardar og folk i tre band (1997–2000) og Erfjord. Gardar og folk i to band (2004). Har skrive fleire artiklar med kulturhistoriske emne frå Sunnhordland og Ryfylke og levert bidrag til husmannsforskinga på Sørvestlandet. I 1999 skreiv han boka Mænd som ved hvad solidaritet er, 75-årsberetninga til Sauda fabrikkarbeiderforening. Vikarierte som styrar ved Ryfylkemuseet (1992-93). Til arbeidet med biografien om Rasmus Løland har Drange gått gjennom eit enormt og unikt kjeldemateriale, bl.a. tusenvis av handskrivne dagbokblad frå forfattaren. Slik gir biografien eit levande bilete av Lølands barndoms- og oppvekstmiljø, men også eit unikt innblikk i korleis den uredde fritenkjaren og radikalaren Løland levde, skreiv, debatterte og fortvilte i det særeigne Kristianiamiljøet han var ein del av.