(f. 1943) bur i Oslo og Värmland. Ho har skrive ei rekkje romanar, dei tre seinaste har kome ut på norsk.