Else Rønnevig (f. 1940) driv til dagleg rådgivingsfirma for oppussing av gamlehus i Lillesand. Rønnevig har lang og svært allsidig erfaring innan kulturvern og rehabiliteringsarbeid. Dei siste åra er det særleg bevaring av gamle bakaromnar Rønnevig har konsentrert seg om. Ho har sjølv restaurert to omnar til eige bruk, gitt fagleg rettleiing til andre som har ønskt å gjere det same, og halde ei rekkje kurs om baking og bakaromnen. Både som inspirasjonskjelde og som matfagleg rettleiar er Rønnevig ein viktig aktør bak dagens bakaromn-trend.