(f. 1940) har i mange år vore lektor i spansk, fransk, litteratur og rettslære ved Oslo Katedralskole. Ho debuterte som forfattar i 2010, med biografien Åse-Marie Nesse: Eit poetisk liv.