Eldrid Lunden debuterte på Det Norske Samlaget i 1968 med diktsamlinga f.eks. juli. Sidan då har ho gitt ut sju diktsamlinger til - den siste i 1996. Dessutan har ho gitt ut ei samling essay som kom i 1982. Eldrid Lunden tok cand. philol.-eksamen ved Universitetet i Oslo i 1973, og har arbeidd samanhengande med undervisning sidan då. No er ho dosent ved Høgskolen i Telemark, der ho har vore leiar for forfattarstudiet i Bø sidan 1982. Eldrid Lunden har generasjonstilknytning til krinsen omkring tidsskriftet Profil på 1960-talet, og ho var ei tid redaksjonsmedlem av dette bladet. Sidan midten av 1980-talet har ho vore medredaktør av det svenske tidsskriftet Cafe Existens. Som poet har Eldrid Lunden ei lågmælt - men særprega stemme, og ho blir i dag sedd på som ein stilskapar, så vel i nordisk som norsk poesi. Gjennom sitt mangesidige virke, som poet, tidsskriftmedarbeidar, kritikar og pedagog har ho hatt ein sentral posisjon innan samtidslitteraturen i meir enn 20 år. (Brit Bildøen) Andre forlag Slik sett, Aschehoug, 1996 Prisar Nynorsk litteraturpris for Gjenkjennelsen 1982 Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond 1984 Dobloug-prisen frå Svenska Akademien 1988 Aschehoug-prisen 1992 Festspeldiktar ved Festspela i Bergen 1994