Eldgrim Springgard (f. 1955) er kulturarbeidar i Hallingdal og har skrive dikt og fleire skodespel, mellom anna står han for teaterversjonen av Margit Sandemos bøker om Isfolket.