Eldbjørg Fossgard er etnolog, dr.art. og førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen. Ho har dei siste åtte åra vore fagansvarleg for matkulturstudiet som Universitetet i Bergen og Vestnorsk kulturkademi driv på Voss.