Einar Sæter (f. 1917) er ein legendarisk pressemann på Nordmøre, der han mellom anna starta avisa Driva i 1971. Han har skrive ei rekkje faglitterære bøker, både for den lokale og nasjonale marknaden. Einar Sæter var agent i etterretningsorganisasjonen XU under krigen. Boka XU. I hemmeleg teneste 1940-1945, skriven i samarbeid med sonen Svein, kom i ny utgåve på Samlaget våren 2007.