er professor, dr philos ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.