(f. 1946) er ein dansk forfattar og illustratør. Ho har skrive og teikna mange bøker for barn og unge, og ho har vunne fleire prisar for bøkene sine.