(f. 1962, Canada) har sidan debuten i 1993 stått fram som ein av dei mest særeigne dramatikarrøystene i verda. Stykka hans er mykje spelt og er blitt utmerka med fleire prisar.