(f. 1936) er forfattar, samfunnsdebattantog politisk rådgivar for SVs stortingsgruppe om EU/EØS. Seierstad har tidlegarevore utgreiingsleiar i Nei til EU, leiar i Oppland Nei til EU oglandsstyremedlem i SV.