(f. 1968) er frå Svelgen i Sogn og Fjordane. Han har vore reporter i Dagsrevyen og presserådgivar for samferdselsministeren. No arbeider han sentralt i Jernbaneverket med den nye jernbanereforma regjeringa gjennomfører.