Cory Doctorow (f.1971) frå Canada, er ein aktiv bloggar, twittrar, creative commence-forkjempar. Han skriv også i the Guardian. Doctorow er ein internettkjendis, og ein av dei viktigaste tenkarane i dag når det gjeld nettspørsmål. Han driv også ein veldig populær aktualitetsblogg: http://boingboing.net/