(f. 1963 - d. 2004) Blir rekna som ein fornyar av den franske poesien.