(f. 1955) er skotskfødd poet og dramatikar. Ho er også professor i samtidspoesi ved Manchester Metropolitan University. Duffy blei utnemnd til Storbritannias hoffpoet (Poet Laureate) i 2009. Dette var svært omdiskutert, mellom anna fordi ho var den første kvinna og første skotte til å bli utnemnd, men også fordi ho var bifil.