Brynjar Stautland (1962) er frå Bømlo i Sunnhordland. Har utdanning frå Lærarhøgskulen på Stord (1983-86), mellomfag Drama Film og Teater ved UniT og 2-årig utdanning i fjernsynsregi ved Høgskulen i Lillehammer. Har arbeidd ein periode som lærar i folkehøgskulen, og som dokumentarfilmregissør og fotograf dei siste fem åra. Har m.a. laga "Det salte sølvet", om sildefisket på Island. Tema har vore historiske og oftast knytta til vestlandsk historie og kultur. Har tidlegare skrive boka "Gullgravarane på Lykling" om gruvearbeidarane på Bømlo i 1880-åra. Busett på Finnås, Bømlo.