Brita Møystad Engseth er kulturredaktør i Dagsavisen. Har tidlegare gitt ut 429 filmsitater: bare for moro skyld. Kagge forlag, 2000.