Botho Strauss (f. 1944) er den tyske etterkrigsdramatikaren som er mest spelt utanfor Tyskland, med fire-fem hundre produksjonar i meir enn tretti land.