er professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger. Han har mellom anna skrive Omvegar fører lengst. Stykkevise essay, og omsett Pierre Bourdieus Den kritiske ettertanke: grunnlag for samfunnsanalyse til norsk.