(f. 1971) er frå Island, og bur no i Oslo. Ho har tidlegare gitt ut ei rekkje biletbøker på norsk.