Berge Furre (1937–2016), norsk politikar, teolog og historikar. Tok hovudfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1968. Frå 1969 til 1986 tilknytta Universitetet i Tromsø, først som universitetslektor i historie, deretter som dosent (1975–85), og til slutt som professor 1985–86. Frå 1991 til 2007 professor i kyrkjehistorie og systematisk teologi ved Teologisk institutt, Universitetet i Oslo. Ordnert til prest i 1998.