har hovudfag i norsk med vekt på språk og didaktikk. Ho har undervisningserfaring frå både ungdomsskolen og vidaregåande skole. No tilsett ved Høgskolen i Østfold.