er professor ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitskap ved Høgskolen i Vestfold.