Baard H. Borge (f. 1963) høyrer med til den nye generasjonen historikarar som ser krigen og etterverknadene av krigen med andre auge enn den førre generasjonen. Borge er tilsett som førstelektor ved Høgskolen i Harstad.