Aud Talle er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Ho har utført feltarbeid i Kenya, Somalia og Tanzania.