(f. 1954) arbeider som språkkonsulent (språkvaskar og omsetjar). Ho er utdanna cand.philol. med nordisk hovudfag, engelsk mellomfag og musikk grunnfag. Søyland er redaktør for nynorsk ordliste og frilans språkrettar, omsetjar og kurshaldar. Ho var sekretær for nemnda som utarbeidde framlegg til ny nynorsk rettskriving.