(f. 1954) er dr.art. og forskar ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU.