(f. 1955) er historikar, eldst av ni barn og sjølv mor til fire. Ho har arbeidd med sosial- og kvinnehistorie store delar av livet, har skrive bøker om sanitetsforeiningar og hovudoppgåve om framveksten av det profesjonelle helsevesenet på 1800-talet.