(f. 1986) er frå Hjelmtveit i Nordhordland og er utdanna journalist. Berge skriv bøker for både barn og vaksne. Til dagleg jobbar han med litteraturformidling på Drammensbiblioteket.