er professor i historie ved Universitetet i Bergen.