Astor Furseth har skrive både skjønnlitteratur og fagbøker. Dei siste 15 åra har han vore tilknytt NGU, der han har forska på skred og andre naturkatastrofer i historisk perspektiv.