(f. 1934) har eit langt yrkesliv som journalist og radiomedarbeidar bak seg. Ho er særleg kjend for personlege intervju i NRK gjennom 40 år, mellom anna i radioprogramma ”Sånn er livet”, ”På livet laus” og ”Middagsstunden”. Ulstrup har òg gjeve ut fleire dokumentar- og intervjubøker. Ulstrup vaks opp på Valen i Sunnhordland, men er busett i Oslo.