Asgeir Brekke, fødd 1942, er frå Lesja, dr. philos i 1975 og professor i kosmisk fysikk ved Universitetet i Tromsø. Han har arbeidd med nordlysforsking i over 25 år. Han har gitt ut meir enn 100 publikasjonar om emne som er knytt til nordlys og den polare atmosfære, han har vore med å popularisere nordlysforskinga gjennom fleire bøker, artiklar og eit uttal foredrag.