Arnfinn Nordbø er fødd i 1983 i Stavanger og er oppvaksen på Randaberg. Sidan han var 14 år har han reist mykje rundt som songar og forkynnar, særleg i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har gitt ut tre plater med tradisjonelle salmar og bedehussongar. I 2002/2003 budde han eitt år i Ukraina som ulønna arbeidar for stiftinga KPK-Ukraina. Han studerer i 2009 russisk områdekunnskap som inkluderer fag som russisk historie, samfunn, kultur, politikk og språk.