Arnfinn Engen (f. 1944) er historikar og har skrive ei rekkje kulturhistoriske bøker. Engen har mellom anna vore amanuensis ved høgskulane i Bodø og Lillehammer, forskar på Maihaugen, leiar for Opplandsarkivet og fylkeskonservator og fungerande fylkeskultursjef i Oppland.