Arne Torp er førsteamanuensis i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut ei rekkje lærebøker og artiklar og halde føredrag om ulike språklege emne.