Arne Moslåtten er kanskje mest kjend frå Hellbillies der han spelar trekkspel, gitar og blokkfløyte, og skriv alle tekstane. Forfattaren er fødd i Satakroken i Ål 4. april 1948. I 1978 flytta han heim att til småbruket Moslåtta og tok til som rektor ved den nystarta Ål musikkskule. Moslåtten har drive mykje med folkemusikk og var i fleire år med i programnemnda for Folkemusikkdagane i Ål. Hausten 1996 kom boka Stev på hjernen, med eit hundretals nystev.