er professor i organisasjon og ledelse ved handelshøyskolen ved NMBU.