(fødd 1923) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har m.a. sett om frå gresk og skrive innleiingar til desse Platon-dialogane: Gorgias (1971) Gjestebodet (1972) Sokrates' forsvarstale (1972) Kriton og Faidon (1973)